Zwycięstwo pod Saratogą

– 4 października 1777 r.). Wkrótce jednak wojska amerykańskie pod dowództwem generała Gatesa odniosły wielkie zwycięstwo pod Saratogą (17 października 1777 r.), zmuszając brytyjskiego generała Burgoyne do poddania się wraz z około sześciotysięczną armią.

Zwycięstwo pod Saratogą miało ważne konsekwencje nie tylko militarne (zdobycie olbrzymiej ilości broni i amunicji), ale przede wszystkim polityczne. Zwycięstwo to skłoniło Francję do uznania niepodległości i suwerenności Stanów Zjednoczonych oraz do zawarcia z nimi traktatu wzajemnej pomocy przeciw Wielkiej Brytanii oraz traktatu handlowego2703 (6 lutego 1778 r.) i uznania przyszłych zdobyczy Stanów. Szczególnie doniosłe znaczenie miało dla Stanów przyjście im przez Francję z pomocą finansową27013 i wojskową, zwłaszcza na morzu. W lipcu 1788 r. pierwsze oddziały francuskie wylądowały w Ameryce. W następnym roku (1779 r.) przystąpiła do wojny przeciw Wielkiej Brytanii Hiszpania. „Francja i Hiszpania, które nadal władają częścią terytorium obecnych Stanów Zjednoczonych, powodowane wrogością wobec Anglii, tzn. swymi interesami imperialistycznymi, zawierają układ przyjaźni ze Stanami, które powstały przeciw Anglii. Wojska francuskie wraz z amerykańskimi biją Anglików, Mamy tutaj wojnę narodowo-wyzwoleńczą, w której rywalizacja imperialistyczna jest elementem ubocznym, nie posiadającym poważnego znaczenia”.2700 W 1780 r. Niderlandy znalazły się w stanie wojny z Wielką Brytanią.

Leave a Reply