Znacznie rozszerzony został w „Pokornej petycji i radzie“

Znacznie rozszerzony został w „Pokornej petycji i radzie“ w porównaniu z postanowieniami „Instrumentu Rządzenia“ krąg osób pozbawionych prawa wybieralności. „Pokorna petycja i rada“ przyjęła dosłownie postanowienia zawarte w projekcie konstytucji.

Wyłącznym prawem parlamentu było pozbawienie mocy obowiązującej dotychczasowych ustaw i uchwalenie nowych (art. 6), a także uchwalanie podatków. Bez zgody parlamentu nie mogły być wprowadzone jakiekolwiek podatki, opłaty, pożyczki itp. (art. 7).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]