Znacznie rozszerzony został w „Pokornej petycji i radzie“

Znacznie rozszerzony został w „Pokornej petycji i radzie“ w porównaniu z postanowieniami „Instrumentu Rządzenia“ krąg osób pozbawionych prawa wybieralności. „Pokorna petycja i rada“ przyjęła dosłownie postanowienia zawarte w projekcie konstytucji.

Wyłącznym prawem parlamentu było pozbawienie mocy obowiązującej dotychczasowych ustaw i uchwalenie nowych (art. 6), a także uchwalanie podatków. Bez zgody parlamentu nie mogły być wprowadzone jakiekolwiek podatki, opłaty, pożyczki itp. (art. 7).

Leave a Reply