Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec. Brak reakcji Moskwy na obalenie muru berlińskiego był sygnałem dla Niemców, iż mogą przezwyciężyć powojenny podział swego kraju. W 1990 r. odbyły się rozmowy między czterema mocarstwami okupującymi w latach 1945-1949 obszar pokonanej Trzeciej Rzeszy (Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Wielka Brytania, Francja) oraz dwoma państwami niemieckimi. RFN

iNRD, akceptując taką procedurę jednoczenia, uznawały prawo byłych zwycięzców do wglądu w niemieckie sprawy. Uzgodniono, że armia sowiecka wycofa się z byłego NRD, że obszar NRD podzielony na sześć nowych krajów związkowych (tzw. landów) zostanie dołączony do RFN. Dzięki takiej formule NRD zniknęła z mapy Europy, a należąca do NATO i Uniii Europejskiej RFN uległa powiększeniu. W ostatniej fazie konferencji Polska uzyskała gwarancje Niemiec i nadzorujących zjednoczenie mocarstw w sprawie nienaruszalności powojennych granic. RFN ostatecznie zrezygnowała z zasady teoretycznego istnienia Rzeszy na obszarze z 1937 r.

Leave a Reply