Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec. Brak reakcji Moskwy na obalenie muru berlińskiego był sygnałem dla Niemców, iż mogą przezwyciężyć powojenny podział swego kraju. W 1990 r. odbyły się rozmowy między czterema mocarstwami okupującymi w latach 1945-1949 obszar pokonanej Trzeciej Rzeszy (Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Wielka Brytania, Francja) oraz dwoma państwami niemieckimi. RFN

iNRD, akceptując taką procedurę jednoczenia, uznawały prawo byłych zwycięzców do wglądu w niemieckie sprawy. Uzgodniono, że armia sowiecka wycofa się z byłego NRD, że obszar NRD podzielony na sześć nowych krajów związkowych (tzw. landów) zostanie dołączony do RFN. Dzięki takiej formule NRD zniknęła z mapy Europy, a należąca do NATO i Uniii Europejskiej RFN uległa powiększeniu. W ostatniej fazie konferencji Polska uzyskała gwarancje Niemiec i nadzorujących zjednoczenie mocarstw w sprawie nienaruszalności powojennych granic. RFN ostatecznie zrezygnowała z zasady teoretycznego istnienia Rzeszy na obszarze z 1937 r.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]