Zerwanie stosunków między Związkiem Sowieckim a Polską

Zerwanie stosunków między Związkiem Sowieckim a Polską. Wymarsz armii Andersa był dla Stalina wygodnym pretekstem do ochłodzenia stosunków z pol-skim rządem w Londynie. Zamknięto polskie placówki opiekuńcze, zakazano dalszego werbunku do armii. Wobec pozostałych jeszcze w Rosji Polaków Stalin miał już inne plany. Jednak wciąż uznawał rząd Rzeczypospolitej.

Sikorski jednak zażądał od Moskwy wyjaśnień w sprawie Katynia. Stalin skorzystał z okazji i udając wielce oburzonego, zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem. Twierdził, że nie może utrzymywać kontaktów z ludźmi, którzy obrażają bohaterski naród sowiecki, ponoszący główny ciężar walki z Trzecią Rzeszą. W rzeczywistości Stalin już planował utworzenie w Polsce podporządkowanego sobie ośrodka władzy i dlatego cofnął swe uznanie dla legalnych władz Rzeczypospolitej.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]