Zbrodnia katyńska

Ujawnienie zbrodni katyńskiej. W połowie kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosiły odkrycie w lesie w pobliżu miejscowości Katyń (niedaleko od Smoleńska) maso-wych grobów polskich oficerów, jeńców z czasów kampanii wrześniowej zamor-dowanych przez NKWD. Moskwa wyjaśniła, że Niemcy zajęli w 1941 r. obozy, w których przetrzymywani byli polscy jeńcy, i zamordowali ich, by zrzucić winę na Związek Sowiecki i poróżnić państwa antyfaszystowskiej koalicji.

Rząd polski już od dawna interesował się zaginionymi polskimi oficerami. Kilkanaście tysięcy z nich nie zgłosiło się do punktów werbunkowych polskiej ar-mii, choć znajdowali się na terytorium sowieckim. Podejrzewano, że Stalin nie chce ich zwolnić z łagrów. Okazało się, że prawda jest o wiele bardziej tragiczna. Komisja Czerwonego Krzyża (działająca za zgodą Niemców) stwierdziła, że ofiary z Katyna nie żyją od wiosny 1940 r. – musieli więc zginąć z ręki Sowietów.

Polski rząd znalazł się w trudnej sytuacji. Czy dla dobra koalicji antyfaszy-stowskiej należy pozwolić Stalinowi wmówić światu, że zbrodna katyńska jest dziełem Niemców? Przeciwstawienie się sowieckiej wersji wydarzeń zmuszało Polaków do mówienia tego samego, co nagłaśniano z Berlina. Polacy nie chcieli ani akceptować kłamstwa, ani narażać się na zarzut, że wraz z hitlerowskim ministrem propagandy Józefem Goebbelsem szkalują Związek Sowiecki. W końcu hitlerowcy sami mordowali w obozach koncentracyjnych miliony ludzi. Ani Churchill, ani Roosevetl także nie chcieli się Stalinowi narażać i zachęcali Polaków do milczenia.

Leave a Reply