Zarząd kolonii

Zarząd kolonii miał – w myśl postanowień Praw zasadniczych – spoczywać w ręku gubernatora i sześcioosobowej Rady, wybieranych na jeden rok/’0 Ogólne Zgromadzenie (Generali Assembly), które sprawowało najwyższą władzę,4* zbierać się miało corocznie na dwie sesje,42 a mianowicie na wiosnę43 w celu przeprowadzenia wyboru urzędników (Court of Election) i w jesieni44 w celu uchwalenia ustaw, podatków oraz ich rozdziału itd. Czynne i bierne prawo wyborcze mieli tylko pełnoprawni obywatele (freemen), którzy należeli do kongregacji kościelnych i złożyli przysięgę wierności.45 Każda osada wysyłała do Ogólnego Zgromadzenia delegatów w stosunku do liczby swych obywateli.46

Przed każdym Ogólnym Zgromadzeniem delegaci mogli się zbierać na narady nad sprawami publicznymi oraz w celu sprawdzenia mandatów.47

Leave a Reply