Zarząd kolonii

Zarząd kolonii miał – w myśl postanowień Praw zasadniczych – spoczywać w ręku gubernatora i sześcioosobowej Rady, wybieranych na jeden rok/’0 Ogólne Zgromadzenie (Generali Assembly), które sprawowało najwyższą władzę,4* zbierać się miało corocznie na dwie sesje,42 a mianowicie na wiosnę43 w celu przeprowadzenia wyboru urzędników (Court of Election) i w jesieni44 w celu uchwalenia ustaw, podatków oraz ich rozdziału itd. Czynne i bierne prawo wyborcze mieli tylko pełnoprawni obywatele (freemen), którzy należeli do kongregacji kościelnych i złożyli przysięgę wierności.45 Każda osada wysyłała do Ogólnego Zgromadzenia delegatów w stosunku do liczby swych obywateli.46

Przed każdym Ogólnym Zgromadzeniem delegaci mogli się zbierać na narady nad sprawami publicznymi oraz w celu sprawdzenia mandatów.47

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]