Zaraz po wyborze

Projekt wprowadza pewne warunki, którym powinien odpowiadać kandydat na urząd Lorda Protektora. Musiał on mieć co najmniej 25 lat, nie mógł być cudzoziemcem, katolikiem, potomkiem Karola I, ani też posiadać dziedzicznych praw -do Anglii, Szkocji lub Irlandii (art. 6).

Zaraz po wyborze a przed objęciem urzędu Lord Protektor musiał złożyć i podpisać przysięgę w parlamencie, jeżeli parlament w tym czasie obradował (a nie przed Radą Stanu, jak tego wymagał „Instrument Rządzenia“). Jeżeli wybór Lorda Protektora odbył się w czasie między sesjami parlamentu, to składał on przysięgę w miejscu publicznym (public place) wyznaczonym przez Radę Stanu (art. 7). W rocie przysięgi projektu konstytucji położony został szczególny nacisk na zobowiązanie się Lorda Protektora do należytego zwoływania parlamentu oraz przestrzegania przywilejów i swobód parlamentu (art. 8).

Projekt konstytucji podkreśla, że ze śmiercią Lorda Protektora nie tracą mocy akty wydane w jego imieniu (art. 15).

Bez zmian pozostały w projekcie konstytucji postanowienia dotyczące nominacji wyższych urzędników (art. 55-57).

Leave a Reply