Żądania Niemiec wobec Polski

Żądania Niemiec wobec Polski. Wkrótce po zajęciu Czech Hitler stanowczo wy-sunął następujące żądania wobec Polski: 1.Zgoda Polski na przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy.

-2.Przeprowadzenie przez Pomorze (zwane przez Niemców polskim „koryta-rzem” do Bałtyku) eksterytorialnej linii kolejowej i autostady łączącej Prusy Wschodnie z resztą Niemiec. Eksterytorialność oznaczałaby rezygnację przez Polskę z suwerennej władzy nad tym pasem ziemi (byłby to więc „korytarz przez korytarz”).

-3.Przystąpienie Polski do paktu antykomintemowskiego. Rząd Polski również zwalczał międzynarodówkę komunistyczną, która była moskiewską agenturą wrogą także Polsce, jednak przystąpienie do paktu antykomintemowskiego oznaczałoby spadnięcie Rzeczypospolitej do roli wasala Trzeciej Rzeszy.

Leave a Reply