Żądania Niemiec wobec Polski

Żądania Niemiec wobec Polski. Wkrótce po zajęciu Czech Hitler stanowczo wy-sunął następujące żądania wobec Polski: 1.Zgoda Polski na przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy.

-2.Przeprowadzenie przez Pomorze (zwane przez Niemców polskim „koryta-rzem” do Bałtyku) eksterytorialnej linii kolejowej i autostady łączącej Prusy Wschodnie z resztą Niemiec. Eksterytorialność oznaczałaby rezygnację przez Polskę z suwerennej władzy nad tym pasem ziemi (byłby to więc „korytarz przez korytarz”).

-3.Przystąpienie Polski do paktu antykomintemowskiego. Rząd Polski również zwalczał międzynarodówkę komunistyczną, która była moskiewską agenturą wrogą także Polsce, jednak przystąpienie do paktu antykomintemowskiego oznaczałoby spadnięcie Rzeczypospolitej do roli wasala Trzeciej Rzeszy.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]