Za Jakuba II

Za Jakuba II kolonia New Jersey włączona została do posiadłości Nowej Anglii i poddana pod zarząd generalnego gubernatora Androsa.

Po upadku planów Jakuba II dotyczących utworzenia prowincji Nowej Anglii nie doszło do ustabilizowania się stosunków w New Jersey przyczyniły się do tego głównie pretensje do rządzenia kolonią wysuwane przez kwakrów, spadkobierców Cartereta, a także przez New York. W 1702 r. mieszkańcy kolonii New Jersey uchwalili poddać się pod bezpośredni zarząd Korony. Królowa an-gielska Anna oddała New Jersey pod zarząd gubernatora New Yorku. Dopiero w 1738 r. przywrócono kolonii New Jersey odrębność, przy czym jednak pozostała ona nadal kolonią Korony.

Leave a Reply