Za Jakuba II

Za Jakuba II kolonia New Jersey włączona została do posiadłości Nowej Anglii i poddana pod zarząd generalnego gubernatora Androsa.

Po upadku planów Jakuba II dotyczących utworzenia prowincji Nowej Anglii nie doszło do ustabilizowania się stosunków w New Jersey przyczyniły się do tego głównie pretensje do rządzenia kolonią wysuwane przez kwakrów, spadkobierców Cartereta, a także przez New York. W 1702 r. mieszkańcy kolonii New Jersey uchwalili poddać się pod bezpośredni zarząd Korony. Królowa an-gielska Anna oddała New Jersey pod zarząd gubernatora New Yorku. Dopiero w 1738 r. przywrócono kolonii New Jersey odrębność, przy czym jednak pozostała ona nadal kolonią Korony.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]
darmowe chwilówki pożyczki na blog.pozyczkabez.pl