Z początkiem lat siedemdziesiątych

Ogospodarczy postęp kraju. Gierek wyszedł tym oczekiwaniom naprzeciw. Rzucił hasło budowy „drugiej Polski”, czyli szybkiego podwojenia dochodu narodowego, liczby mieszkań i miejsc pracy.

Z początkiem lat siedemdziesiątych materialne warunki w Polsce znacznie się polepszyły. Każdy przy tylko umiarkowanych kłopotach mógł otrzymać paszport

1przekroczyć „żelazną kurtynę”. Miało to ogromne znaczenie dla edukacji młodzieży (praca w kapitalistycznych przedsiębiorstwach, poznanie warunków życia na Zachodzie). Większość wyjeżdżających przywoziła do Polski pieniądze zarobione dzięki pracy „na czarno”. Zaczęła się rozwijać masowa motoryzacja (choć w stopniu delece niedorównującym zmotoryzowaniu kapitalistycznego Za-chodu).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]