Z początkiem lat siedemdziesiątych

Ogospodarczy postęp kraju. Gierek wyszedł tym oczekiwaniom naprzeciw. Rzucił hasło budowy „drugiej Polski”, czyli szybkiego podwojenia dochodu narodowego, liczby mieszkań i miejsc pracy.

Z początkiem lat siedemdziesiątych materialne warunki w Polsce znacznie się polepszyły. Każdy przy tylko umiarkowanych kłopotach mógł otrzymać paszport

1przekroczyć „żelazną kurtynę”. Miało to ogromne znaczenie dla edukacji młodzieży (praca w kapitalistycznych przedsiębiorstwach, poznanie warunków życia na Zachodzie). Większość wyjeżdżających przywoziła do Polski pieniądze zarobione dzięki pracy „na czarno”. Zaczęła się rozwijać masowa motoryzacja (choć w stopniu delece niedorównującym zmotoryzowaniu kapitalistycznego Za-chodu).

Leave a Reply