Wzrost wpływów lewicy

Wzrost wpływów lewicy. Z końcem 1943 r. Związek Sowiecki urósł do roli mo-carstwa, które nieodwołalnie decydować będzie o losach wschodniej Europy. To spowodowało wzrost szeregów komunistycznej lewicy. Wśród polskich socjalistów

ludowców pojawiły się grupki działaczy gotowych podjąć współpracę z PPR. Zresztą nie wszyscy zwolennicy PPR mogą być oskarżani o oportunizm. Między-wojenna Polska była krajem niepodległym, ale biednym, komuniści zaś obiecywali awans dla warstw plebejskich (a także reformę rolną, uprzemysłowienie, powszechną oświatę, darmową służbę zdrowia i likwidację bezrobocia). Wielu ludzi było wstrząśniętych klęską przedwrześniowej Polski. Podporządkowanie Moskwie gwarantowało bezpieczeństwo narodowe przynajmniej od agresji ze strony Niemiec.

pierwszegostycznia 1944 r. powołano Krajową Radę Narodową (KRN), która miała pełnić funkcję konspiracyjnego parlamentu reprezentującego lud polski wyzwolony od „reakcyjnego wpływu” rządu emigracyjnego. Przewodnicym KRN wybrano Bolesława Bieruta.

Leave a Reply