Wypadki marcowe

Wypadki marcowe. W marcu 1968 r. na polecenie sowieckiego ambasadora za-wieszono w Warszawie wystawianie Mickiewiczowskich „Dziadów” ze względu na antyrosyjskie akcenty hucznie oklaskiwane przez widownię (zapewne zachęcaną przez prowokatorów). Studenci warszawskich wyższych uczelni zorganizowali protestacyjne wiece pod hasłami obrony swobód obywatelskich (w tym wolności słowa) i umocnienia suwerenności Polski. Milicja (ówczesna policja) przy rozpędzaniu młodzieżowych demonstracji użyła brutalnej przemocy. Milicjantów wspomagały bojówlcarskie oddziały rekrutowane spośród robotników.

Studentów poparły szerokie kręgi inteligencji z pisarzami na czele. Ponieważ wśród opozycjonistów było sporo osób pochodzenia żydowskiego, Gomułka rzucił hasło zwalczania „syjonistów”, czyli w jego rozumieniu Żydów polskich szkodzących interesom socjalistycznej Polski. Warto zauważyć, że wydarzenia marcowe miały miejsce w niecały rok po wojnie sześciodniowej Izraela z Egiptem, Syrią

Leave a Reply