Wyłamanie się Chin z dwubiegunowego podziału świata

-8.Wyłamanie się Chin z dwubiegunowego podziału świata. Chiny jednak nie stworzyły własnej znaczącej strefy wpływów. 9.Ruch krajów niezaangażowanych usiłowały go powołać państwa Azji, Afiy- ld i Ameryki Łacińskiej pod przewodem Indii, Egiptu i Jugosławii. Przywódcy tych państw (Dżawaharlal Nehru, Ganiał Naser, Josip Broz Tito) aspirowali do rangi przywódców niezależnych od Waszyngtonu i Moskwy. W praktyce „państwa nie- zaangażowane” były terenem rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Sowieckim.

-10.Kres mocarstwowości starych potęg kolonialnych (Wielkiej Brytanii i Francji). 11.Dekoloniacja, czyli rozpad imperiów kolonialnych (dotyczy to posiadłości kolonialnych Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Belgii, później także Portugalii).

-12.Ukształtowanie się „trzech światów”: -Zamożne i demokratyczne państwa kapitalistyczne (Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Izrael).

Leave a Reply