Wydarzenia sierpniowe

Wydarzenia sierpniowe oznaczały koniec kariery Edwarda Gierka. Po pew-nych przetasowaniach w najwyższych władzach, w lutym 1981 r. premierem został minister obrony narodowej gen. Wojciech Jaruzelski. W październiku tegoż roku Jaruzelski objął również funkcję pierwszego sekretarza PZPR.

Pokojowa rewolucja. Komuniści od początku dążyli do likwidacji „Solidarności”. Prowadzili politykę obliczoną na zmęczenie społeczeństwa stanem niepewności. Z drugiej strony „Solidarność”, która była nie tyle związkiem zawodowym, co niepodległościową konfederacją narodu, nie mogła frontalnym atakiem zlikwidować komunistycznej władzy ze względu na groźbę sowieckiej interwencji. PZPR i „Solidarność” szachowały się więc nawzajem: partia była zbyt słaba, by zlikwidować „Solidarność” cieszącą się ówcześnie poparciem ogromnej większości społeczeństwa, z kolei „Solidarność” musiała się liczyć z wciąż obowiązującym systemem jałtańskim, skazującym Europę Wschodnią na zależność od Moskwy.

Chwilą największego napięcia był kryzys na przełomie marca i kwietnia 1981 r. Po pobiciu w Bydgoszczy kilku działaczy „Solidarności” przez milicję, związek zagroził strajkiem generalnym. Gdyby ten straj wybuchł, mógłby doprowadzić do załamania władzy komunistycznej albo do wojny domowej i interwencji sowieckiej. W ostatniej chwili Lech Wałęsa odwołał strajk. „Solidarność” już nigdy nie zyskała takiego stopnia moblizacji prawie 10 milionów członków. Antykomunistyczni radykałowie do dziś oskarżają Wałęsę o kapitulanctwo, umiarkowani twierdzą, że lepiej było poczekać na upadek chwiejącego się systemu niż ryzykować starcie bezbronnego narodu z armią sowiecką.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]