Wybrany do Izby Gmin

Wybrany do Izby Gmin nie mógł być bez jej zgody pozbawiony prawa zasiadania w Izbie (art. 3).20s Lord Protektor utracił więc możność usunięcia z Izby Gmin niewygodnych mu posłów.

Od kandydata na posła wymagany był wiek co najmniej 21 lat. Wieku wyborcy „Pokorna petycja i rada” w ogóle nte ustala. Natomiast – podobnie jak „Instrument Rządzenia” oraz projekt konstytucji – wymienia „Pokorna petycja i rada” kategorie osób pozbawionych czynnego i biernego prawa wyborczego.

Leave a Reply