Wybrany do Izby Gmin

Wybrany do Izby Gmin nie mógł być bez jej zgody pozbawiony prawa zasiadania w Izbie (art. 3).20s Lord Protektor utracił więc możność usunięcia z Izby Gmin niewygodnych mu posłów.

Od kandydata na posła wymagany był wiek co najmniej 21 lat. Wieku wyborcy „Pokorna petycja i rada” w ogóle nte ustala. Natomiast – podobnie jak „Instrument Rządzenia” oraz projekt konstytucji – wymienia „Pokorna petycja i rada” kategorie osób pozbawionych czynnego i biernego prawa wyborczego.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]