Wszystkie istniejące ustawy

Protestantyzm uznawany był nadal za religię państwową. Wszystkim wyznawcom innych wyznań chrześcijańskich zapewniono tolerancję religijną oraz swobodę wykonywania praktyk religijnych. Nie rozciągało się to na katolików i należących do kościoła episkopalnego.

Wszystkie istniejące ustawy utrzymać miały i po ogłoszeniu „Pokornej petycji i rady” nadal swą moc obowiązującą. Wyjątek stanowiły ustawy sprzeczne z postanowieniami „Pokornej petycji i rady” (art. 16).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]