Wszystkie istniejące ustawy

Protestantyzm uznawany był nadal za religię państwową. Wszystkim wyznawcom innych wyznań chrześcijańskich zapewniono tolerancję religijną oraz swobodę wykonywania praktyk religijnych. Nie rozciągało się to na katolików i należących do kościoła episkopalnego.

Wszystkie istniejące ustawy utrzymać miały i po ogłoszeniu „Pokornej petycji i rady” nadal swą moc obowiązującą. Wyjątek stanowiły ustawy sprzeczne z postanowieniami „Pokornej petycji i rady” (art. 16).

Leave a Reply