WRON

owyniesieniu byłego szefa WRON do godności głowy państwa. Każdy chciał, by tej przykrej formalności dopełnili inni. W efekcie Jaruzelski został wybrany prezydentem większością jednego głosu. Postępował jednak lojalnie względem społeczeństwa i nie blokował dalszego procesu demokratyzacji.

Jeżeli komuniści mieli ze swych szeregów prezydenta, który czuwał nad administracją, wojskiem i milicją (wkrótce przekształconą w policję), to premier, odpowiedzialny za ratowanie kraju z gospodarczej zapaści, niech wywodzi się już z opozycji (hasło: „Wasz prezydent, nasz premier”). Taka koncepcja powstała w gronie ówczesnych doradców przewodniczącego „Solidarności” Lecha Wałęsy (Adam Michnik, Bronisław Geremek). Wałęsa, pełniący w praktyce rolę prezydenta, zaakceptował ten pomysł i przekonał do niego przywódców stronnictw sojuszniczych PZPR (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne), dotąd posłusznych komunistom. Dzięki przejściu ZSL i SD na stronę „Solidarności” 24 sieipnia 1989 r. sejm powołał Tadeusza Mazowieckiego, polityka o poglądach chrześcijańsko-demokratycznych, na stanowisko premiera. Mazowiecki został pierwszym po czterdziestu latach niekomunistycznym szefem rządu na obszarze poddanym po drugiej wojnie światowej dominacji Moskwy.

We wrześniu powstał cały rząd. Wiele kluczowych stanowisk (ministerstwo obrony narodowej, spraw wewnętrznych i nadzór nad przekształceniami własnoś-

Leave a Reply