Wojna sowiecko-fińska

Wojna sowiecko-fińska. Stalin również nie tracił czasu. W październiku 1939 r. wysunął wobec Finów żądania dotyczące pogranicznych ziem. Chodziło o cofnięcie sowiecko-fmskiej granicy dalej od Petersburga (zwanego wtedy Leningradem). Granica ta przebiegała przez tzw. przesmyk karelski, gdzie Finowie mieli swe umocnienia obronne. Wybuchła wojna przypominająca walkę Dawida z Goliatem. Finowie bronili się po bohatersku w czasie srogiej zimy na przełomie 1939 i 1940 r. W końcu Stalin przystał na pokój. Finowie oddali przesmyk karelski, ale zachowali niepodległość.

Czyżby Rosja nie miała dość sił, by pokonać Finlandię? Ta sama Rosja, która w parę lat później pokonała całą potęgę Hitlera? To jedna z wielkich tajemnic XX w.

Bez oporu Stalin włączył w 1940 r. do Związku Sowieckiego trzy republiki bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię. Podział kontynetu. W 1940 r. w pełni ujawnił się podział Europy między Niemcy

iRosję. Niemcy włączyły w obręb tak zwanej „Wielkiej Rzeszy” Austrię, Czechy i Polskę (część bezpośrednio, część jako Generalne Gubernatorstwo), okupowały część Francji, Bel-gię, Holandię, Danię, Norwegię, związały z sobą przymusowymi sojuszami Słowację, Węgry, Rumunię, także bojącą się Rosji Finlandię oraz Francję rządzoną przez Petaina. Z Rzeszą współpracowała Hiszpania gen. Francisco Franco, Szwecja dostarczała rudę żelaza, Włochy Mussoliniego przystąpiły po stronie Niemiec do wojny. Resztę kontynentu europejskiego na wschód od Niemna, Narwii i Bugu posiadła Rosja. Jedynie Anglia utrzymała prawdziwą suwerenność.

Leave a Reply