Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

Północ i Południe. Stany północne zwano Nową Anglią (najważniejszy z nich to Massachusetts ze stolicą w Bostonie). Rozwijał się tam przemysł grupą wiodącą w społeczeństwie byli bankierzy, przedsiębiorcy i amatorzy. Duże różnice majątkowe między burżuazją a ludźmi żyjącymi z pracy własnych rąk nie spowodowały kastowego rozwarstwienia społeczeństwa. Każdy miał szansę awansu. Na wsi przeważały gospodarstwa farmerów. W mentalności panował duch demokratyczny.

Bardziej na południe znajdowały się stany środkowe (Pensylwania z Filadel-fią, Nowy Jork), które typem gospodarki i strukturą społeczeństwa bliskie były Nowej Anglii i wraz z nią tworzyły amerykańską, „jankeską” Północ.

Podstawę gospodarld stanów południowych (wśród których dominowała Wirginia) stanowiły wielkie plantacje bawełny, tezciny cukrowej i tytoniu, gdzie zatrudniano czarnoskórych niewolników. Elitę społeczną tworzyli wielcy plantatorzy. Życie toczyło się w cieniu ziemiańskich rezydencji.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]