Wkład Polaków w zwycięstwo

Oddziały podporządkowane rządowi Rzeczypospolitej:

e Siły podziemne w kraju (Armia Krajowa). Prawie 200 tysięcy zaprzysiężo-nych członków wykonujących zadania nie tylko bojowe. W tym ok. 20 tysięcy partyzantów w terenie i członków zakonspirowanych grup dywersyjnych, czyli żołnierzy w ścisłym sensie. W czasie powstania warszawskiego ok. 30 tysięcy żołnierzy, walczących jawnie, jeżeli nie w mundurach (których nie było), to chociaż z biało-czerwoną opaską na ramieniu (żołnierze powstania warszawskiego to już armia regularna).

Wojsko regularne na Zachodzie: lotnictwo (bitwa o Anglię) i flota w Anglii. W 1940 r. Biygada Strzelców Podhalańskich w bitwie o Narwik oraz w 1941 r. Brygada Strzelców Kaipackich w bitwie o Tobruk (w północnej Afiyce).

oPierwszy Korpus formowany na wyspach brytyjskich walki we Francji, Belgii, Holandii, północno-zachodnich Niemczech. Najsławniejsza jednostka to Pierwsza Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka (bitwa pod Falaise w Normandii). Przy zdobywaniu mostów na Renie w Holandii (bitwa pod Arnhem) piękną kartę zapisała również polska brygada spadochronowa gen. Stanisława Sosabowskiego.

•Drugi Korpus gen. Władysława Andersa we Włoszech (bitwa o Monte Cassino). W sumie Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie liczyły ok. 150 tysięcy żołnierzy.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]