Wielkie zwycięstwo odniesione przez Washingtona

Wielkie zwycięstwo odniesione przez Washingtona nad brytyjskim generałem Cornwallisem, który z całą.swoją armią składającą się z około 8 000 żołnierzy skapitulowało pod Yorktown w Wirginii (19 października 1781 r.), zadecydowało o wyniku wojny. W Wielkiej Brytanii po nadejściu wiadomości o klęsce torysowski -gabinet lorda Northa ustąpił miejsca wigowskiemu gabinetowi lórda Rockinghama, zwolennika ukończenia wojny. Parlament brytyjski domagał się rozpoczęcia rokowań pokojowych. Również Stany okazywały gotowość przystąpienia do rokowań. Na zakończenie wojny nalegał także Washington, który zdawał sobie, sprawę, ż’e Stany nie mają dostatecznych sił do dalszego prowadzenia wojny. Rozpoczęły się pertraktacje pokojowe, które doprowadziły do podpisania w Paryżu 30 listopada 1782 r. pokoju preliminaryjnego.2713 Prawie rok później, 3 września 1783 r. podpisany został w Paryżu definitywny traktat pokojowy. W traktacie tym Wielka Brytania uznała „wolność, suwerenność i nie zawisłość” trzynastu stanów tworzących Stany Zjednoczone oraz ustąpiła im na zachodzie całe terytorium między Alleghanami a rzeką Missisipi (art. II), przy czym żegluga na tej rzece od źródeł do oceanu miała być wolna zarówno dla poddanych brytyjskich (subjects of Great Britain), jak i dla obywateli Stanów (citizens of the United States art. VIII). Tym ostatnim przyznane zostało prawo swobodnego połowu ryb u brzegów posiadłości angielskich. Północną granicę stanowić miały Wielkie Jeziora.. Osobny artykuł dotyczył uregulowania długów prywatnych (art. IV). Dwa artykuły dotyczyły sprawy lojalistów.

Walka z lojalistami. W wojnie o niepodległość walka toczyła się nie tylko z nieprzyjacielem zewnętrznym, ale i z wrogiem wewnętrznym, a mianowicie ze zwolennikami panowania brytyjskiego. Głosili oni swą lojalność wobec Korony i stąd nazwa ich – lojaliści. Lojalistami byli przede wszystkim liczni wielcy właściciele ziemscy na północy, liczni wielcy plantatorzy na południu i bogaci kupcy związani interesami handlowymi z Wielką Brytanią. W panowaniu brytyjskim widzieli lojaliści ochronę przeciw zagrażającym ich własności ruchom społecznym i przeciw dążeniu klas niższych, drobnych farmerów i rzemieślników do udziału w decydowaniu o sprawach Stanów. Lojalistami byli też urzędnicy administracji kolonialnej oraz duchowni anglikańscy. Nie brak też było w szeregach lojalistów osób wykonujących wolne zawody. Liczba lojalistów była znaczna, stanowili oni niemal lk ludności. Najliczniejsi byli lojaliści w Stanie New York. Bardzo liczni byli oni też w innych stanach środkowych, mianowicie w New Jersey, Delaware i Maryland, a zwłaszcza w Pennsylvania którą w czasie wojny wybitny oficer armii rewolucyjnej określił jako „kraj nieprzyjaciół” (The enemies country). W południowych stanach (Południowej Karolinie i. w Georgii) byli lojaliści niezmiernie liczni. Lojaliści nie tylko udzielali wojskom brytyjskim pomocy materialnej, lecz także walczyli w ich szeregach. Brali też udział w niszczeniu mienia biorących udział w wojnie o niepodległość (spalenie w 1778 r. Norwalk i Fairfield w Stanie Connecticut, Norfolk i Portsmouth w Stanie Wirginia,* udział w masakrze dokonanej na rodzinach powstańców przez pomagających Brytyjczykom Indian w dolinach Wyoming i Cherry w lipcu i listopadzie 1778 r.).

Leave a Reply