Większość społeczeństwa

iJordanią, podczas której Związek Sowiecki oraz wszystkie wasalne państwa komunistyczne poparły Arabów. Na transparentach wywieszanych na wiecach zwoływanych przez Gomułkę pisano: „Studenci do nauki, pisarze do pióra, Żydzi do Izraela”. Po marcu 1969 r. kilkanaście tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia, często ludzi wykształconych i wpływowych, udało się na emigrację.

Większość społeczeństwa odniosła się do wydarzeń marcowych z obojętno-ścią. Robotnicze załogi wielkich zakładów pracy posłusznie uchwalały na maso-wych zebraniach rezolucje potępiające „antysocjalistycznych warchołów”, którymi kierują „imperialiści i Żydzi”.

Leave a Reply