Większość społeczeństwa

iJordanią, podczas której Związek Sowiecki oraz wszystkie wasalne państwa komunistyczne poparły Arabów. Na transparentach wywieszanych na wiecach zwoływanych przez Gomułkę pisano: „Studenci do nauki, pisarze do pióra, Żydzi do Izraela”. Po marcu 1969 r. kilkanaście tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia, często ludzi wykształconych i wpływowych, udało się na emigrację.

Większość społeczeństwa odniosła się do wydarzeń marcowych z obojętno-ścią. Robotnicze załogi wielkich zakładów pracy posłusznie uchwalały na maso-wych zebraniach rezolucje potępiające „antysocjalistycznych warchołów”, którymi kierują „imperialiści i Żydzi”.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]