Ważne punkty oporu we wrześniu 1939 r.:

oWesterplatte polska placówka w Gdańsku, która pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego broniła się do 7 września. Ponieważ Gdańsk znajdował się w centrum zainteresowania opinii światowej, obrona Westerplatte zyskała szczególny rozgłos, stała się symbolem polskiej woli oporu. Ze stuosiemdziesięciooso- bowej załogi Westerplatte zginęło kilkunastu żołnierzy. Pozostali po kapitulacji zostali wysłani do obozów jenieckich i w większości przeżyli wojnę.

a Poczta polska w Wolnym Mieście Gdańsku cywilni pracownicy bronili jej przez jeden dzień kamienicę, w której mieściła się poczta podpalono miotaczami ognia. Niemcy odmówili obrońcom poczty statusu jeńców wojennych i ich rozstrzelali.

oOdcinek „Wizna” nad Narwią, gdzie jeden batalion polski stawiał przez dwie doby opór niemieckiej dywizji pancernej (300 czołgów, 10 tys. żołnierzy). Dowódca odcinka, kapitan Władysław Raginis, widząc beznadziejność sytuacji dał swym żołnierzom rozkaz przekradania się na tyły na własną rękę, a sam popełnił samobójstwo.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]