„Wasz prezydent, nasz premier”

-4 czerwca 1989 r. Tego dnia odbyły się zaplanowane przy okrągłym stole wybory. PZPR nie zdobyła ani jednego mandatu z puli do swobodnego obsadzenia. Całe 35% w sejmie przypadło „Solidarności” (99% w senacie, jeden senator niezależny). Wyboiy okazały się plebiscytem, którego wynik stanowił wotum nieufności dla PZPR.

Od razu pojawiły się stwierdzenia, że 4 czerwca 1989 r. komunizm w Polsce został obalony. Były to opinie na wyrost. Polska wciąż należała do Układu War-szawskiego, komuniści piastowali kluczowe stanowiska, a większość podmiotów gospodarczych stanowiła własność państwową i była zarządzana przez państwowe agendy. Jednak proces likwidacji PRL wszedł w decydującą fazę.

„Wasz prezydent, nasz premier”. W czasach, gdy jednostki armii sowieckiej jeszcze stacjonowały w Polsce i komuniści kontrolowali wojsko oraz milicję, trzeba było dotrzymać zawartej przy okrągłym stole umowy względem prezydentury (wybór Jaruzelskiego na najwyższy urząd w państwie miał gwarantować komunistom łagodne przejście do nowych czasów). Mimo zrozumienia dla takiej argumentacji, działacze opozycji, represjonowani w czasie stanu wojennego, myśleli z niechęcią

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]