Walka przeciw lojalistom

Walka przeciw lojalistom skupiającym w swych szeregach elementy reakcyjne spośród klas posiadających, wrogie wobec dążeń niepodległościowych oraz tendencji demokratycznych, prowadzona była przez rządy rewolucyjne we wszystkich stanach. W wielu stanach zmuszano podejrzanych o lojalizm wobec Wielkiej Brytanii do odwołania publicznie wierności dla Jerzego III i do złożenia przysięgi wierności stanowi.2?4 Lojalistów pozbawiono prawa piastowania urzędów, pełnienia funkcji sędziów przysięgłych, nabywania lub sprzedaży ziemi,, możność docho-

dzenia wierzytelności, prawa noszenia broni. Na majątki lojalistów na-kładano bardzo wysokie podatki. W pięciu stanach pozbawiono lojalistów praw wyborczych, a w dziewięciu wprowadzono dla nich karę wygnania. Niekiedy skazywano ich nawet na śmierć. We wszystkich stanach wprowadzono konfiskatę majątków lojalistów. U schyłku 1777 r. Kongres powziął uchwałę polecającą stanom skonfiskować i sprzedać majątki lojalistów, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze użyć na pokrycie potrzeb wojennych.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]