W wypadku opróżnienia stanowiska

Normalnie pewien wpływ na obsadę Rady Stanu miał parlament dzięki prawu przedstawiania kandydatów na wakujące miejsca w Radzie.

W wypadku opróżnienia stanowiska w Radzie (wskutek śmierci czy wskutek ustąpienia lub usunięcia członka Rady) miał parlament przedstawić na każde wakujące miejsce sześciu kandydatów. Spośród tych sześciu kandydatów Rada Stanu wybierała większością głosów dwóch kandydatów, przedstawiając ich Lordom’ Protektorowi, który jednego z nich mianował członkiem Rady. W wypadku gdyby parlament w ciągu 20 dni od otrzymania zawiadomienia o wakansie w Radzie nie przedstawił kandydatów, sama Rada Stanu wyznaczyć miała trzech .kandydatów, spośród których Lord Protektor powoływał jednego na opróżnione miejsce w Radzie (XXV).

Leave a Reply