W styczniu 1945

W styczniu 1945 r. wielka ofensywa przesunęła front sowiecko-niemiecki z Wisły nad Odrę. Oddziały Pierwszej Armii Ludowego Wojska Polskiego brały udział w ciężkich walkach na Pomorzu (rejon Kołobrzegu). W kwietniu 1945 r. ruszyła ostatnia ofensywa sowiecka, zwana operacją berlińską. W jej wyniku Ar-mia Czerwona zajęła obszar między Odrą a Łabą wraz z Berlinem. Pierwsza Armia LWP atakowała na północ od Berlina, ale jej wybrane jednostki brały udział w walkach o miasto. Polski sztandar zawisł obok czerwonej flagi sowieckiej nad ruinami stolicy Trzeciej Rzeszy.

-8 maja 1945 r. hitlerowska Rzesza skapitulowała. Hiroszima. Wojna wciąż toczyła się na Dalekim Wschodzie. 6 sieipnia Ameryka-nie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę (parę dni później również na Nagasaki).

-2września 1945 r. Japończycy skapitulowali. Oskarża się Amerykanów o niepotrzebne użycie bomby atomowej. Można jednak spytać, ilu ludzi zginęłoby, gdyby trzeba było zdobywać wyspy japońskie drogą zwykłego desantu. Ponadto ukazana została moc broni masowego rażenia. Może dlatego nikt jak dotąd nie ośmielił się jej ponownie użyć.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]