W skład Drugiej Izby miało wchodzić najwyżej 70

W skład Drugiej Izby miało wchodzić najwyżej 70, a co najmniej 40 członków, przy czym quorum wynosiło 21 osób. Członków Drugiej Izby powoływać miał – jak wspomniano – Lord Protektor. Pierwsi członkowie powołani do Drugiej Izby musieli uzyskać aprobatę Izby Gmin. Nie mogły być powołane osoby pozbawione prawa zasiadania w Izbie Gmin. W przyszłości powołanie przez Lorda Protektora na miejsca opróżnione wskutek śmierci członka Drugiej Izby lub usunięcie go z przyczyn prawnych musiało uzyskać zgodę (consent) tej Izby, który to przepis jednak niebawem został zmodyfikowany.

Członkowi Drugiej Izby nie wolno było – w przeciwieństwie do członków dawnej Izby Lordów – głosować przez pełnomocników.207

Leave a Reply