W okresie powstań

-5.Rozwijała się gospodarka, choć z oporami typowymi dla środkowej i wschodniej Europy (zadawnione opóźnienie w stosunku do zachodniej Europy, datujące się od XVII w.). Przykładem rozwoju jest choćby odrodzenie się miast, zapoczątkowane już w drugiej połowie XVIII w., ale znacznie bardziej zauważalne po 1815 r.

S Dylematy. W okresie powstań, tym bardziej w chwili refleksji po kolejnych klęskach, gdy szukano przyczyn porażki i sposobów postępowania na przyszłość, wypracowano programy i przemyślano dylematy polskiej polityki:

-1.Z Francją (czy szerzej: z Zachodem) przeciw Rosji, czy w oparciu o Rosję? 2.Walczyć o pozycją narodu silą zbrojną czy postępem cywilizacyjnym?

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]