W okresie powstań

-5.Rozwijała się gospodarka, choć z oporami typowymi dla środkowej i wschodniej Europy (zadawnione opóźnienie w stosunku do zachodniej Europy, datujące się od XVII w.). Przykładem rozwoju jest choćby odrodzenie się miast, zapoczątkowane już w drugiej połowie XVIII w., ale znacznie bardziej zauważalne po 1815 r.

S Dylematy. W okresie powstań, tym bardziej w chwili refleksji po kolejnych klęskach, gdy szukano przyczyn porażki i sposobów postępowania na przyszłość, wypracowano programy i przemyślano dylematy polskiej polityki:

-1.Z Francją (czy szerzej: z Zachodem) przeciw Rosji, czy w oparciu o Rosję? 2.Walczyć o pozycją narodu silą zbrojną czy postępem cywilizacyjnym?

Leave a Reply