W odróżnieniu do Ligi Narodów

Polska należy do państw założycieli ONZ, choć w San Francisco brakło polskiej dele-gacji. Konferencja odbywała się przed utworzeniem Rządu Jedności Narodowej. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone za legalnego przedstawiciela Polski uważały rząd emigracyjny, Związek Sowiecki – rząd tymczasowy, wywodzący się z PKWN.

W odróżnieniu do Ligi Narodów, główne mocarstwa nie uchylały się od uczestnictwa w ONZ. Decyzje dotyczące utrzymania pokoju powierzono Radzie Bezpieczeństwa. Jej pięciu stałych członków (Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Chiny, Wielka Brytania, Francja) uzyskało prawo weta, czyli sprzeciwu blokującego uchwały (tylko zgoda wszystkich mocarstw umożliwia skuteczne działanie). ONZ osiągnęła znacznie więcej niż Liga Narodów. Choć pozostaje często bezradna wobec licznych konfliktów, jest ważnym elementem współczesnego świata.

Leave a Reply