W niespełna miesiąc

W niespełna miesiąc po przedstawieniu Cromwellowi „Pokornej petycji i rady” przedstawiony został mu dokument, który wprowadził do niej „pewne uzupełnienia i wyjaśnienia“ (additions and explanations).-1,

Te uzupełnienia, a częściowo modyfikacje były następujące: krąg osób pozbawionych praw wyborczych oraz prawa piastowania urzędów rozszerzony został na uczestników inwazji dokonanej pod dowództwem księcia Hamiltona w 1648 r.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]