W niespełna miesiąc

W niespełna miesiąc po przedstawieniu Cromwellowi „Pokornej petycji i rady” przedstawiony został mu dokument, który wprowadził do niej „pewne uzupełnienia i wyjaśnienia“ (additions and explanations).-1,

Te uzupełnienia, a częściowo modyfikacje były następujące: krąg osób pozbawionych praw wyborczych oraz prawa piastowania urzędów rozszerzony został na uczestników inwazji dokonanej pod dowództwem księcia Hamiltona w 1648 r.

Leave a Reply