W danych warunkach

Potrzeba rąk do pracy przyczyniła się do wprowadzenia niewolnictwa zwłaszcza tam, gdzie klimat dla białych był mniej znośny, a prztede wszystkim w koloniach południowych. Początkowo próbowano użyć jako niewolników Indian, głównie w koloniach w Nowej Anglii. Jednakże Indianie okazali się niezdatni do pracy. Przyzwyczajeni do wolności, nie umieli się dostosować do nowych warunków życia, wymierali szybko wskutek nadmiernej pracy. Ponadto mieli możność ucieczki do sąsiadujących z koloniami szczepów indiańskich. O wiele trwalsze okazało się niewolnictwo Murzynów, zwłaszcza na plantacjach na południu.

W danych warunkach „niewolnictwo miało pewną przewagę pod względem ekonomicznym nad pracą wolną. Przy uprawie trzciny cukrowej, bawełny i tytoniu powiększenie plantacji zmniejszało koszty produkcji, toteż właściciel niewolników produkując na wielką skalę i dysponując zorganizowaną grupą niewolników mógł ciągnąć z ziemi większe dochody niż drobny farmer lub chłop-właściciel. Wielkie zyski z tych upraw z łatwością kompensowały małą wydajność pracy niewolniczej“.

Leave a Reply