W Czechosłowacji

Rządom mocarstw nie jest obojętne, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, gdyż Półwysep Arabski i rejon Zatoki Perskiej to rezerwuar ropy naftowej. Stany Zjednoczone w 1991 r. interweniowały zbrojnie w obronie Kuwejtu napadniętego przez Irak. Starają się też pośredniczyć między Izraelem a palestyńskimi Arabami, ale bez powodzenia.

Rok 1968. W 1968 r. doszło nie tylko do tzw. wypadków marcowych w Polsce (rozdział VII.4.). W Czechosłowacji zaczęła się tzw. praska wiosna. Czesi nauczeni doświadczeniem Węgrów deklarowali przyjaźń do Związku Sowieckiego, ale dążyli do większej samodzielności i bliższych stosunków z Zachodem, demokratyzacji systemu wewnętrznego i unowocześnienia gospodarki. W Budapeszcie w 1956 r. komunistów wieszano na latarniach, w Pradze w 1968 r. sama partia komunistyczna przejęła ster reform, dążąc do tzw. „socjalizmu z ludzką twarzą”. Breżniew jed-

nak nie ufał partyjnym reformatorom z Czech i postanowił zablokować ryzykowne zmiany. Armia Czetwona, której towarzyszyły wojska przymusowych sojuszników (w tym niestety także wojsko polskie), w sierpniu 1968 r. zajęła Czechosłowację. Rządy objęli nominaci Moskwy.

Leave a Reply