W czasie rewolucji w Anglii

Dopiero w 1644 r. zaszły poważniejsze zmiany w strukturze Ogólnego Zgromadzenia, kiedy uchwalony został podział jego na dwie Izby: jedną – złożoną z członków Rady oraz drugą – złożoną z delegatów osad (gmin).

W czasie rewolucji w Anglii były próby ze strony Długiego Parlamentu wprowadzenia pewnej kontroli nad władzami w kolonii Massachusetts. Jednakże wobec oporu kolonii do projektowanych zmian nie doszło.

Leave a Reply