W czasie rewolucji w Anglii

Dopiero w 1644 r. zaszły poważniejsze zmiany w strukturze Ogólnego Zgromadzenia, kiedy uchwalony został podział jego na dwie Izby: jedną – złożoną z członków Rady oraz drugą – złożoną z delegatów osad (gmin).

W czasie rewolucji w Anglii były próby ze strony Długiego Parlamentu wprowadzenia pewnej kontroli nad władzami w kolonii Massachusetts. Jednakże wobec oporu kolonii do projektowanych zmian nie doszło.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]