W armii Andersa

-5.W armii Andersa służyli ludzie, którzy przeszli przez stalinowskie łagiy chcieli oni jak najszybciej znaleźć się poza zasięgiem Stalina. 6.Stalin wraz z ewakuacją Polaków pozbywał się ze swego terytorium licznej grupy ludzi niepoddanej jego tyrańskiej władzy. Dodatkowo mógł Polaków oskarżać

tchórzostwo (w chwili polskiej ewakuacji Niemcy zbliżali się do Stalingradu). Zanim armia Andersa dotarła w rejon ewentualnych działań na Bliskim Wschodzie, Anglicy sami pokonali niemiecki Afrikakorps (w bitwie pod El-Alamejn w październiku 1942 r.) również proniemiecko nastawieni Arabowie nie chwycili za broń przeciw Anglikom. Kanałowi Sueskiemu ani źródłom ropy naftowej nic nie zagrażało. Armia polska stacjonowała w Palestynie bez zajęcia. Dopiero w 1944 r. podkomendni gen. Andersa, już jako Drugi Koipus Polski zostali przerzuceni do Włoch weszli do akcji pod Monte Cassino, by pokazać światu swą wartość bojową.

One Response to “W armii Andersa”

Leave a Reply