W 1664 r.

W 1664 r. król Karol II nadał bratu swemu Jakubowi księciu Yorku07 obszary leżące między rzekami Connecticut i Delaware, a wojska angielskie w czasie pokoju zajęły bez walki Nowy Amsterdam, który ku czci księcia Yorku otrzymał nazwę New York. Na podstawie traktatu pokoju w Bredzie (31. VII 1667 r.), który zakończył tzw. drugą wojnę morską między Anglią a Niderlandami (1664- 1667), Anglia zatrzymała swe nabytki w Ameryce. Wprawdzie w czasie następnej wojny między tymi państwami (1672-1674) Anglia utraciła wspomnianą kolonię, ale w zawartym następnie pokoju (westminsterskim) odzyskała ją na nowo, tym razem na stałe.

Przywilej dla księcia Yorku wydany w 1664 r. i po raz wtóry – z niewielkimi zmianami – w 1674 r. dawał księciu nieograniczoną władzę w zakresie administracji, ustawodawstwa08 i sądownictwa z tym zastrzeżeniem, że od jego wyroków można się było odwołać do króla.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]