W 1664 r.

W 1664 r. król Karol II nadał bratu swemu Jakubowi księciu Yorku07 obszary leżące między rzekami Connecticut i Delaware, a wojska angielskie w czasie pokoju zajęły bez walki Nowy Amsterdam, który ku czci księcia Yorku otrzymał nazwę New York. Na podstawie traktatu pokoju w Bredzie (31. VII 1667 r.), który zakończył tzw. drugą wojnę morską między Anglią a Niderlandami (1664- 1667), Anglia zatrzymała swe nabytki w Ameryce. Wprawdzie w czasie następnej wojny między tymi państwami (1672-1674) Anglia utraciła wspomnianą kolonię, ale w zawartym następnie pokoju (westminsterskim) odzyskała ją na nowo, tym razem na stałe.

Przywilej dla księcia Yorku wydany w 1664 r. i po raz wtóry – z niewielkimi zmianami – w 1674 r. dawał księciu nieograniczoną władzę w zakresie administracji, ustawodawstwa08 i sądownictwa z tym zastrzeżeniem, że od jego wyroków można się było odwołać do króla.

Leave a Reply