W 1640 r.

W 1640 r. monopolistyczne przywileje właścicieli ziemskich zostały znacznie ograniczone. Wpłynęło to na wzrost imigracji zarówno z Europy, jak i z niektórych kolonii angielskich (jak z Wirginii i Maryland), skąd przybywali zwłaszcza dawni tzw. czasowo niewolni.00 Również tolerancja religijna była czynnikiem zachęcającym do imigracji.

Mianowani przez Kompanię Zachodnio-Indyjską gubernatorzy rządzili wszechwładnie. Mieszkańcy kolonii domagali się uprawnień, jakie istniały w sąsiednich koloniach angielskich. Kompania zgodziła się – choć niechętnie na udział ludności w zarządzie kolonii i na utworzenie Ogólnego Zgromadzenia złożonego z przedstawicieli poszczególnych osad wybranych przez mieszkańców tych osad. Zebrane po raz pierwszy w 1653 r. Ogólne Zgromadzenie zostało przez gubernatora rozwiązane i w ciągu następnego dziesięciolecia (1653-1663) nie było zwoływane.

Leave a Reply