W 1640 r.

W 1640 r. monopolistyczne przywileje właścicieli ziemskich zostały znacznie ograniczone. Wpłynęło to na wzrost imigracji zarówno z Europy, jak i z niektórych kolonii angielskich (jak z Wirginii i Maryland), skąd przybywali zwłaszcza dawni tzw. czasowo niewolni.00 Również tolerancja religijna była czynnikiem zachęcającym do imigracji.

Mianowani przez Kompanię Zachodnio-Indyjską gubernatorzy rządzili wszechwładnie. Mieszkańcy kolonii domagali się uprawnień, jakie istniały w sąsiednich koloniach angielskich. Kompania zgodziła się – choć niechętnie na udział ludności w zarządzie kolonii i na utworzenie Ogólnego Zgromadzenia złożonego z przedstawicieli poszczególnych osad wybranych przez mieszkańców tych osad. Zebrane po raz pierwszy w 1653 r. Ogólne Zgromadzenie zostało przez gubernatora rozwiązane i w ciągu następnego dziesięciolecia (1653-1663) nie było zwoływane.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]