Ustrój

Ustrój, jaki wprowadzili przybysze w nowej kolonii, był początkowo bardzo demokratyczny. Podstawą urządzeń prawnych było prawo angielskie, które „przeniosło do Ameryki i kolonii najlepszą część owej wolności osobistej, samorządu miejscowego i zabezpieczenia przed wszelką ingerencją obcą, prócz sądowej, słowem, owych swobód starogermańskich, które utracone zostały na kontynencie za monarchii absolutnej “,2°a

Na czele kolonii stanął gubernator (był nim John Carver) wybrany w głosowaniu powszechnym. U boku jego znajdowała się Rada złożona z pięciu w taki sam sposób wybranych członków. Wyboru dokonywało Zgromadzenie złożone z wszystkich pełnoletnich mężczyzn kolonii. Uchwalało ono ustawy i posiadało prawa sądownicze. W kilkanaście lat później (1639 r.) w związku ze wzrostem liczby ludności, rozproszonej na znaczniejszym obszarze, zamiast Zgromadzenia złożonego z wszystkich mężczyzn wprowadzone zostało Zgromadzenie złożone z przedstawicieli wybranych po dwóch przez poszczególne osady.

W 1629 r. przybysze unormowali swój stosunek prawny do właściciela terytorium, tj. do wspomnianej już Rady dla Nowej Anglii, uzyskując od niej patent zezwalający im na osiedlenie się w charakterze korporacji z własnymi organami. Kolonia Płymouthska założona przez ojców pielgrzymów nie otrzymała nigdy karty królewskiej. W 1691 r. została ona włączona do kolonii Massachusetts i wraz z nią zarządzana była przez gubernatora, którego mianował król.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]