Urząd Bezpieczeństwa

Co do punktu kończącego tę epokę, trzeba przypomnieć, że stalinowski system był kontynuowany przez wiernych uczniów „wodza światowego proletariatu” aż do 1956 r. (rozdział XIV.3.).

Trudniej jest wytłumaczyć przesunięcie punktu początkowego okresu stalinowskiego z 1944 r. aż do 1948 r. Przecież Urząd Bezpieczeństwa srożył się od chwili wstąpienia Armii Czeiwonej na polską ziemię, NKWD działało na terytorium Polski i wywoziło w głąb Rosji „elementy reakcyjne” (właścicieli ziemskich, przedsiębiorców, ludzi związanych z Armią Krajową, Delegaturą i rządem emigracyjnym). Jeszcze jesienią 1944 r. rozpoczęto likwidację wielkiej własności ziemskiej w drodze reformy rolnej, w 1946 r. znacjonalizowano przemysł. Czyż trzeba więcej argumentów na to, że stalinizm zaczął się na ziemiach polskich już w 1944 r.?

Mimo wszystko od 1948 r. datuje się nowy etap komunistycznych rządów w Polsce. W okresie poprzednim istniała jeszcze opozycyjna PSL, działało zbrojne podziemie, zbliżały się obiecane w Jałcie wybory. Pomimo całej przewagi aparatu przemocy po stronie komunistów, można było twierdzić, że toczy się walka o polityczno-społeczny kształt nowej Polski. Można było też mieć nadzieję, że skoro walka się skończy, terror ustanie.

Leave a Reply