Unia

Unia miała przewagę w liczbie mieszkańców i potencjale gospodarczym. To dawało Północy większe szanse w przypadku przedłużania się wojny. Jednak większość kadry oficerskiej w armii amerykańskiej wywodziła się z Południa (młodzież męska z rodzin plantatorów często wybierała karierę wojskową). Flota opowiedziała się po stronie Unii (jankesi z Północy nie cenili sobie służby w armii lądowej, ale z dziada pradziada byli wilkami morskimi i obsadzili większość stanowisk dowódczych w amerykańskiej flocie).

Wojna secesyjna w Ameiyce była pierwszą nowoczesną wojną w dziejach świata, którą prowadzono przy wykorzystaniu zdobyczy rewolucji przemysłowej. Zmobilizowano milionowe annie, zaopatrywano je i transportowano przy użyciu kolei, broń i amunicję produkowano w ogromnych ilościach w fabrykach.

Decydujące starcie, które przesądziło o zwycięstwie Północy, miało miejsce w 1863 r. (bitwa pod Gettysburgiem). W oczach opinii publicznej na świecie bitwa ta przesłoniła zmagania polskich powstańców z Rosją. Po Gettysburgu konfederaci już tylko się bronili, a unioniści atakowali, stosując często na szlakach przemarszów swych wojsk taktykę spalonej ziemi. Liczebna i techniczna przewaga Unii po czterech latach walk skłoniła konfederatów do kapitulacji.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]