Układ Sikorski-Majski

Geneza traktatu. W chwili napaści Niemiec na Związek Sowiecki rząd Sikorskiego musiał na nowo przeanalizować swój stosunek do Rosji. Wielka Brytania za-warła sojusz ze Stalinem. Rząd polski rezydujący w Londynie nie mógł pozosta-wać z nowym sojusznikiem Anglii w stanie niewypowiedzianej wojny. Ponadto nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg, a od 22 czerwca 1941 r. Trzecia Rzesza była wspólnym wrogiem Polski i Rosji. Sytuacja uprościła się również o tyle, że Niemcy szybko zajęli wschodnie obszaiy Rzeczypospolitej. Znikł problem dwóch okupacji. Cały obszar przedwojennej Polski znajdował się teraz pod okupacją hitlerowską.

-30 lipca 1941 r. został zawarty traktat polsko-sowiecki podpisany przez ambasadora sowieckiego w Londynie, Iwana Majskiego, i premiera polskiego rządu, Władysława Sikorskiego.

Leave a Reply