Układ Sikorski-Majski

Geneza traktatu. W chwili napaści Niemiec na Związek Sowiecki rząd Sikorskiego musiał na nowo przeanalizować swój stosunek do Rosji. Wielka Brytania za-warła sojusz ze Stalinem. Rząd polski rezydujący w Londynie nie mógł pozosta-wać z nowym sojusznikiem Anglii w stanie niewypowiedzianej wojny. Ponadto nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg, a od 22 czerwca 1941 r. Trzecia Rzesza była wspólnym wrogiem Polski i Rosji. Sytuacja uprościła się również o tyle, że Niemcy szybko zajęli wschodnie obszaiy Rzeczypospolitej. Znikł problem dwóch okupacji. Cały obszar przedwojennej Polski znajdował się teraz pod okupacją hitlerowską.

-30 lipca 1941 r. został zawarty traktat polsko-sowiecki podpisany przez ambasadora sowieckiego w Londynie, Iwana Majskiego, i premiera polskiego rządu, Władysława Sikorskiego.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]