TWORZENIE NOWEGO ŁADU ŚWIATOWEGO (PO 1989 R.)

Jesień Ludów. Początki Trzeciej Rzeczypospolitej. Ofensywa Zachodu. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. świat zachodni cieipiał na brak zdecydowanego przywództwa po 1968 r. pogrążył się także w kryzysie ideowym. Wyrażało się to w ciągłych ustępstwach wobec Związku Sowieckiego i udanej propagandowej ofensywie Moskwy, która potępiała zbrojenia na Zachodzie oraz piętnowała rządy burżuazji nad światem i amerykański imperializm. Znaczna część opinii publicznej w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej, Australii i Japonii bezkrytycznie wtórowała tym oskarżeniom, nie widząc zbrojeń sowieckich, totalitarnej dyktatury i moskiewskiego imperializmu. Część zwolenników kontrkultury popierała lewacki terroryzm (choć aktywnie uczestniczyła w nim tylko garstka komunistycznych fanatyków w Niemczech i we Włoszech).

Dopiero w latach osiemdziesiątych sytuacja się zmieniła. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, kanclerz Niemiec Helmut Kohl oraz ogromnie popularny w świecie (nie tylko wśród katolików) Jan Paweł II przystąpili do zasadniczej krytyki komunizmu. Reagan, Thatcher i Kohl występowali przeciw lewicowym (nie tylko komunistycznym) pretensjom do kształtowania umysłów, głosząc hasła neokonserwatywne i liberalne, podkreślające odpowiedzialność człowieka za siebie, rolę prywatnej własności

iindywidualnej przedsiębiorczości oraz dumę z cywilizacyjnego dorobku kultury euro-amerykańskiej. Jan Paweł II sprecyzował społeczną naukę Kościoła (jako rozwinięcie wskazań Drugiego Soboru Watykańskiego), którą kierują się nie tylko chrześcijańscy demokraci, ale także konserwatyści przywiązani do wartości moralnych wywodzących się z Dekalogu.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]