Trzy lata po wspomnianej karcie

Trzy lata po wspomnianej karcie, 23 maja (2 czerwca nowego stylu) 1609 r. wydana została nowa karta rozszerzająca postanowienia poprzedniej. Przede wszystkim rezydująca w Anglii Rada dla Wirginii związana została ściślej z Kompanią Londyńską, której członkami byli nie tylko mieszczanie, głównie kupcy, ale równigż szlachta, wśród niej nawet 21 parów. Od tej pory członkowie Kompanii wybierać mieli członków Rady dla Wirginii. Nowa karta przewidywała wprowadzenie w kolonii urzędu gubernatora mianowanego, podobnie jak inni

I urzędnicy kolonii, przez Radę rezydującą W Anglii. Gubernatorowi zostały nadane szerokie uprawnienia, jak na przykład stosowanie prawa wojennego w wypadku powstania lub buntu. Rozszerzone zostały granice obszaru nadanego Kompanii. Z drugiej strony nowa karta zawierała zakaz osiedlania się pewnych kategorii osób na terenie kolonii. Zakaz ten dotyczył katolików, czyli jak się wyrażała karta z 1609 r. (art. XXIX), osób „podejrzanych o przychylny stosunek do prze-sądów kościoła rzymskiego“ („suspected to affect the superstitions of the Church of Ronie“). Wyjazd do kolonii uzależniony został od poprzedniego złożenia przysięgi uznającej króla za głowę kościoła (outh of supremacy).

Leave a Reply