Trzecia wreszcie karta

Trzecia wreszcie karta z 12 (22) marca 1612 r. rozszerzała znacznie uprawnienia Kompanii, której członkowie zbierać się mieli w sprawach kolonii cztery razy do roku. Karta ta przekazała bowiem Kompanii zarząd kolonią, przenosiła na nią prawo mianowania wszystkich urzędników do zarządu kolonii oraz wydawania ustaw i rozporządzeń dla kolonii z zastrzeżeniem, że nie będą sprzeczne z prawami i ustawami Anglii.

Osadnicy nie uzyskali w kartach żadnych praw. Byli oni całkowicie zależni od zarządzeń władzy Kompanii, co wywołało wśród nich niezadowolenie. Kiedy kierownictwo Kompanii dostało się w ręce członków Kompanii, będących w opozycji do absolutyzmu królewskiego, chcieli oni z jednej strony uśmierzyć niezadowolenie osadników, z drugiej urzeczywistnić w kolonii swe ideały politycz-ne. Powołany na stanowisko gubernatora Sir Georges Yeardley, zwolennik udziału mieszkańców kolonii “w jej zarządzie, zwołał w 1619 r. zgromadzenie przedstawicieli osadników,które miało posiadać prawo wydawania wszelkich praw i rozporządzeń, jakie uważało za dobre i korzystne dla osadników.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]
darmowe nowe chwilówki na rynku na www.pozyczkabez.pl