Świat w epoce zimnej wojny

Zimna wojna. Żelazna kurtyna. Po pokonaniu Trzeciej Rzeszy dwaj wielcy zwy-cięzcy (Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki) stanęli naprzeciw siebie, repre-zentując dwa różne systemy gospodarcze i polityczne, dwie różne kocepcje życia społecznego i zasady filozoficzne wyrażające ludzkie aspiracje. Świat demokracji i liberalnego indywidualizmu był nie do pogodzenia ze światem totalitaryzmu i socjalistycznego kolektywizmu. Mimo tych fundamentalnych sprzeczności, nie doszło do globalnej rozprawy między Zachodem i Związkiem Sowieckim. Polityków

i generałów z Waszyngtonu i Moskwy przed próbą militarnej konfrontacji powstrzymała równowaga strachu (broń masowej zagłady) i przekonanie, że i tak jedno mocarstwo nie jest w stanie władać całym światem.

Pokój utrzymano, ale współpraca wielkich mocarstw zamieniła się w konfrontacją, która trwała ponad czterdzieści lat (1946-1986) i przeszła do historii pod nazwą „zimnej wojny”. W 1946 r. przeprowadzono jeszcze w Norymberdze proces głównych hitlerowskich zbrodniarzy wojennych, ale był to już ostatni przejaw współdziałania dotychczasowych sojuszników. W tym samym roku w Fulton w Stanach Zjednoczonych Winston Churchill, występując jako prywatna osoba, stwierdził podczas odczytu na temat aktualnych stosunków międzynarodowych, że Europę podzieliła „żelazna kurtyna”, ciągnąca się od Bałtyku wzdłuż Łaby aż do Triestu, zostawiając wschodnią część kontynentu na łup komunistycznego totalitaryzmu. Zachodni świat musi – zdaniem Churchilla – mieć się na baczności przed agresją komunizmu i w miarę możliwości pomóc zniewolonym narodom w ich walce

Leave a Reply