ŚWIAT POJAŁTAŃSKI (1945-1989)

System jałtański. Cechy systemu jałtańskiego. Porządek polityczny wypracowany przez przywód-ców koalicji antyfaszystowskiej podczas konferencji Wielkiej Trójki (szczególnie podczas spotkania w Jałcie) charakteryzował się następującymi cechami:

-1.Dwubiegunowość świata rządzonego z Waszyngtonu i Moskwy. 2.Ideowa i praktyczna opozycja demokracji i kapitalizmu oraz komunizmu (realnego socjalizmu).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]