Stosunek okupantów do ludności polskiej.

Pod obiema okupacjami pogorszyły się materialne warunki życia. Niemcy rozpoczęli rabunkową gospodarkę. Sowieci zainicjowali tworzenie kołchozów, co oznaczało głód już następnej wiosny.

S Stosunek okupantów do ludności polskiej. Sowiecka polityka odznaczała się pewną przebiegłością. Hitlerowcy zamknęli polskie uniwersytety, a nieostrożnych wykładowców aresztowali Sowieci zaś otworzyli uniwersytet we Lwowie. Polscy profesorowie mogli wy-kładać i dostać w zamian mieszkanie, przydział żywności i odzienie oraz złudne poczucie, że można nadal normalnie żyć – byle tylko zapisać się do partii komunistycznej, wychwalać

Stalina i jego agresję uznać za akt wyzwolenia. Nie należy ostro sądzić tych, którzy podjęli współpracę ze stalinizmem. Odmowa oznaczała bowiem nie stratą takich czy innych przy-wilejów, lecz samobójstwo.

Leave a Reply