Stan wojenny i schyłek PRL

Stan wojenny. 13 grudnia 1981 r. wojsko i milicja przejęły kontrolę nad krajem. Przywódców opozycji wraz z Lechem Wałęsą aresztowano i umieszczono w obozach dla internowanych. Na czele państwa stanęła Wojskowa Rada Ocalenia Naro-

dowego (WRON) z Wojciechem Jaruzelskim jako przewodniczącym. „Solidarność” zdelegalizowano i później rozwiązano (dla pozom wraz ze wszystkimi innymi związkami zawodowymi). Społeczeństwo polskie było zmęczone niepewnością jutra

ibez większego opora przyjęło wprowadzenie stanu wojennego. Od razu zaczęła się dyskusja nad celowością wprowadzenia stanu wojennego. Jedni oskarżają Jaruzelskiego o zdradę narodową i o wysługiwanie się Moskwie, porównują jego zwolenników z konfederacją targowicką. Drudzy przypominają

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]