Stalin

Stalin oddał Wilno Litwie (już planował zagarnięcie Litwy wraz z Wilnem, czego dokonał w 1940 r.). Resztę kresów Rzeczypospolitej włączono do republik sowieckich: rejon Nowogródka i Polesie do Białorusi, a Wołyń i Podole do Ukrainy. W październiku 1939 r. przeprowadzono na zdobytych obszarach głosowanie w sprawie przyjęcia do Związku Sowieckiego. Zgodnie z oficjalnymi wynikami 99% głosujących wyraziło chęć przyłączenia do nowej komunistycznej ojczyzny.

Dwie okupacje: terror. Na obszarach poddanych stalinowskiej władzy rozszalał się terror. Stalin teoretycznie wszystkich tamtejszych mieszkańców uważał za obywateli Związku Sowieckiego, nikomu więc nie groziło prześladowanie tylko dlatego, że nie należy do „rasy panów” (jak w Niemczech), jednak każdy, kto legitymował się wykształceniem lub majątkiem, był „burżujem”, a człowiek niegdyś zatrudniony w polskiej instyUicji państwowej (policja, wojsko, administracja, poczta, szkoła, leśnictwo itd.) był prześladowcą ukraińskiej bądź białoruskiej ludności. Polscy „burżuje i prześladowcy” stali się ofiarami NKWD (stalinowskiego ministerstwa spraw wewnętrznych). Najczęściej deportowano ich na daleką północ, na Syberię lub do Azji Środkowej, do niewolniczej pracy w kołchozach i łagrach.

Hitlerowcy zaczęli masowo wysiedlać Polaków z Pomorza, Śląska i Poznań-skiego, czyli z obszarów włączonych bezpośrednio do Rzeszy. Rodzinie dawano z reguły godzinę na opuszczenie mieszkania, pozwalano zabrać jedną walizkę na osobę, po czym ludzie, straciwszy dorobek całego życia, lądowali na bruku gdzieś w Generalnym Gubernatorstwie. Polacy zaangażowani w opór przeciw Niemcom byli rozstrzeliwani lub wysyłani do obozów. W GG rozpoczęły się aresztowania polskiej inteligencji, zamknięto szkoły wyższe i średnie oraz wszelkie instytucje kulturalne. Za posiadanie radia groziła śmierć. Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego wywieziono do obozu koncentracyjnego, gdy przybyli na konferencję dotyczącą inauguracji roku akademickiego. Profesorowie widocznie sądzili, że okupacja hitlerowska będzie podobna do tej z czasów pierwszej wojny światowej. Niestety, członkowie SS i funkcjonariusze Gestapo nie mieli dobiych manier oficerów cesarza Wilhelma II. Okupanci od razu rozpoczęli budowę na polskich ziemiach nowych obozów koncentracyjnych, zorganizowali miejsca masowych straceń (np. Palmiry pod Warszawą), zaczęli tworzyć getta dla Żydów.

Leave a Reply