Spór o przyszłość Unii

Spór o przyszłość Unii. Punkt docelowy ewolucji UE nie jest jeszcze określony. Jedni uważają, że zjednoczona Europa powinna być luźną konfederacją „ojczyzn”, czyli suwerennych państw, strzegących swej tradycji i kulturowej odrębności, zacieśniających tylko współpracę ekonomiczną. Inni pragną stworzyć Stany Zjednoczone Europy, posiadające także wspólną politykę zagraniczną i obronną.

Nad reformą Unii radził konwent złożony z reprezentantów państw członkowskich (i wstępujących do UE, w tym Polski), który miał przygotować nową europejską konstytucję. Spór toczył się o wartości, na któiych opiera się wspólnota europejska (problem odwołania do chrześcijaństwa, co wydaje się oczywiste z historycznego punktu widzenia, a jednak budzi opory kół laickich i lewicowych). Dyskusyjny okazał się także sposób podejmowania decyzji. Metoda, dająca przeważający glos państwom największym (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), zapewniłaby Unii większą sprawność działania, ale wzbudziła opoiy państw mniejszych.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]