Spór o przyszłość Unii

Spór o przyszłość Unii. Punkt docelowy ewolucji UE nie jest jeszcze określony. Jedni uważają, że zjednoczona Europa powinna być luźną konfederacją „ojczyzn”, czyli suwerennych państw, strzegących swej tradycji i kulturowej odrębności, zacieśniających tylko współpracę ekonomiczną. Inni pragną stworzyć Stany Zjednoczone Europy, posiadające także wspólną politykę zagraniczną i obronną.

Nad reformą Unii radził konwent złożony z reprezentantów państw członkowskich (i wstępujących do UE, w tym Polski), który miał przygotować nową europejską konstytucję. Spór toczył się o wartości, na któiych opiera się wspólnota europejska (problem odwołania do chrześcijaństwa, co wydaje się oczywiste z historycznego punktu widzenia, a jednak budzi opory kół laickich i lewicowych). Dyskusyjny okazał się także sposób podejmowania decyzji. Metoda, dająca przeważający glos państwom największym (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), zapewniłaby Unii większą sprawność działania, ale wzbudziła opoiy państw mniejszych.

Leave a Reply